Certificats oficials

Els certificats oficials es poden obtenir essent alumne oficial o presentant-s’hi com a candidat lliure.

Alumnat oficial: Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en cinc nivells que inclouen el dret a presentar-se a l’examen de certificat i, si es supera, a l’obtenció del certificat corresponent.

  • A2               Certificat de nivell bàsic
  • B1.2 – B1    Certificat de nivell intermedi B1
  • B2.2 – B2   Certificat de nivell intermedi B2 (excepte a coreà)
  • C1               Certificat de nivell avançat C1 (només a Alemany, Anglès, Català, Francès i Espanyol per a estrangers)
  • C2.2 – C2   Certificat de nivell avançat C2 (només a Anglès i Català)

Candidats lliures: La matrícula dels candidats lliures dels següents Certificats permet presentar-se als exàmens sense dret d’assistir a classe:

  • Certificat de nivell intermedi B1 de tots els idiomes excepte català
  • Certificat de nivell intermedi B2 de tots els idiomes excepte català i coreà
  • Certificat de nivell avançat C1 d’alemany, anglès, francès, espanyol i italià
  • Certificat de nivell avançat C2 de català i angles

Podeu consultar la informació general sobre els exàmens de Certificat clicant aquí.