Certificats oficials

Podeu consultar la informació general sobre els exàmens de Certificat clicant aquí.

Els certificats oficials es poden obtenir essent alumne oficial o presentant-s’hi com a candidat lliure.

Alumnat oficial: Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en tres nivells (bàsic, intermedi B1 i intermedi B2). Per a alguns idiomes existeixen a més els nivells Avançat C1 i Avançat C2. La superació del 2n curs dóna dret a l’obtenció del Certificat de nivell bàsic. La matrícula oficial a 3r (3r B) i 5è (4t, C1 i C2 de català i C1 d’alemany, d’anglès, d’italià i de francès) inclou el dret a presentar-se a l’examen de certificat i, si es supera, a l’obtenció del certificat corresponent.

Candidats lliures: La matrícula dels candidats lliures dels següents Certificats permet presentar-se als exàmens sense dret d’assistir a classe:

  • Certificat de nivell intermedi B1 de tots els idiomes excepte català
  • Certificat de nivell intermedi B2 de tots els idiomes excepte català i coreà
  • C1 d’alemany, anglès, francès i italià