Hebreu

Curs 2023/24

Durada

60 hores (30 sessions de 2 hores, 15 sessions presencials i 15 sessions en línia o totes presencials)

Nivell 1.1: 17/10/23 – 28/05/24
Nivell 1.1: 19/10/23 – 20/06/24 (nou grup)
Nivell 1.2: 17/10/23 – 28/05/24
Nivell 2.1: 19/10/23 – 20/06/24
Nivell 4.1: 18/10/23 – 19/06/24 (semipresencial)

Els dies 07/12/23 i 08/02/24 no hi haurà classe.

Horaris

Nivell 1.1: Dimarts, 16.00 – 18.00 h
Nivell 1.1: Dijous, 16.00 – 18.00 h (nou grup)
Nivell 1.2: Dimarts, 18.30 – 20.30 h
Nivell 2.1: Dijous, 18.30 – 20.30 h
Nivell 4.1: Dimecres, 18.30 – 20.30 h

Matrícula

No hi ha preinscripció.

A partir del 13/09/23, us podreu matricular en línia (mitjançant targeta bancària) clicant aquí.

  • Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
  • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:
•  DNI/NIE
•  acreditació del nivell de llengua, si escau
•  Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula

Pagament

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Preu

295,00 € + 30,00 € de recursos addicionals

Programa

Nivell 1.1
Nivell 1.2
Nivell 2.1
Nivell 4.1 

Avaluació i certificació

• Avaluació formativa (feedback del professor, feedback entre alumnes, etc.)
• Avaluació acreditativa (assistència mínima i haver realitzat i superat les tasques d’avaluació proposades pel professorat)

• En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència/participació del 80% per obtenir-lo.
•  Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdit d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
• Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Informació addicional

•  L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
•  Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
•  Aquest curs està pendent d’autorització.
En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

 

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.