Expedició dels títols de nivell intermedi B2, avançat C1 i C2

Com sol·licitar el títol?

A partir de quan? 

  • Transcorreguts 3 mesos des de la data de publicació oficial de les qualificacions.

Quin és el procediment a seguir?

  • Presentació del DNI/NIE/passaport original (en el cas de ciutadans de la UE no serà vàlid el NIE) i del document que en justifiqui el dret a una bonificació o exempció del pagament .
  • A la mateixa Secretaria es facilitarà el document per fer-ne el pagament de la taxa  als terminals de CAIXABANK (78 €).
  • Després d’haver-ne fet el pagament i d’haver-ne presentat el justificant a Secretaria, lliurarem el resguard oficial del títol. 

Quan es pot recollir? 

  • Quan el títol estigui disponible us avisarem mitjançant un correu electrònic.
  • El termini és d’aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa que el títol definitiu.