Nivells intermedi B2, C1 i C2

Procediment

 1. Cal sol·licitar-los personalment a la Secretaria de Cursos Oficials en horari d’atenció al públic (no més tard de les 18:00 h):
  • els aprovats al mes de juny a partir de mitjan octubre
  • els aprovats al mes de gener o febrer a partir del mes d’abril
 2. Abonament de les taxes d’expedició a “La Caixa” amb el document de pagament emès per l’escola.
 3. Un cop rebut s’avisa per correu electrònic als interessats.
 4. S’ha de recollir personalment al Departament d’Alumnat presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada (juntament amb una autorització si no el recull ella mateixa) i el resguard de pagament de les taxes.
Tipus de taxesTaxa
Taxes ordinàries74,95 €
Taxes per a famílies nombroses general o monoparentals37,50 €
Famílies nombroses de categoria especialExempts
Discapacitat igual o superior al 33%Exempts
Ser víctima de terrorisme (o familiar en 1r grau)Exempts

Terminis d’expedició

  • El Certificat de nivell intermedi B2, el de C1 i el de C2 l’expedeix el Departament d’Ensenyament.
  • En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.