Tipus de cursos

Els cursos es denominen anuals presencials, anuals semipresencials, quadrimestrals o flexibilitzats. Per consultar els nivells i llengües en què estan disponibles consulteu l’apartat “horaris” de cada idioma.

Cursos anuals presencials de 145 hores

Cursos de 5 hores setmanals (en sessions de 2 hores i mitja) de finals de setembre a mitjan juny:

  • grups DL: dilluns i dimecres.
  • grups DT: dimarts i dijous.

Cursos anuals semipresencials de 145 hores

Cursos 2 hores i mitja setmanals en una sessió,  de finals de setembre a mitjan juny. La resta d’hores, fins arribar a una quantitat equivalent a la dels cursos presencials, es farà en línia mitjançant la plataforma Moodle.

Cursos quadrimestrals de 140 hores

Cursos de 10 hores setmanals (en sessions de 2 hores i mitja diàries de dilluns a dijous). Es poden fer dos cursos en un sol any acadèmic:

  • 1r quadrimestre: de finals de setembre a finals de gener.
  • 2n quadrimestre: de començament de febrer a mitjan juny.

Cursos flexibilitzats de 70 hores

Actualment només de 1r i 2n de xinès. 

Cursos de 5 hores setmanals (en sessions de 2 hores i mitja).

  • grups DL: dilluns i dimecres.
  • grups DT: dimarts i dijous.

Es poden fer dos cursos en un sol any acadèmic:

  • 1r quadrimestre: de finals de setembre a finals de gener.
  • 2n quadrimestre: de començament de febrer a mitjan juny.

L’oferta és: 1r A, 1r B, 2n A i 2n B. Els objectius i continguts corresponen a la meitat d’un curs dels esmentats als punts anteriors.

 

A partir de l’any acadèmic 2017/18 aquests dos cursos deixaran d’impartir-se en dos quadrimestres i passaran a ser cursos anuals com la resta.