Cursos B1+

Coreà B1+ (curs anul·lat)

Ara t’oferim la possibilitat de fer-ho i millorar els teus coneixements, amb un curs orientat a complementar i augmentar el nivell assolit amb el B1.

Professor: Sin Gyu Kang

Destinataris del curs:
Persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma i que tinguin un nivell de llengua de B1 del Marc europeu comú de referència. Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova de nivell. Un cop matriculats, us indicarem com fer-ho a través del correu electrònic.

Durada:
75 hores (30 sessions de 2,5 hores, 15 sessions presencials i 15 sessions en línia)

Horari:
Divendres, 16.00 – 18.30 h

Dates:
15/10/21 – 10/06/22

Lloc:
Aula a determinar

Objectius del curs:
1. Ser capaç d’expressar-se amb relativa facilitat tant en situacions quotidianes com en situacions menys corrents.
2. Expressió oral: l’alumne tindrà el repertori prou ampli com per explicar els aspectes principals d’una idea o un problema amb raonable precisió a més d’expressar les seves idees sobre temes abstractes i culturals.
3. Comprensió auditiva: l’alumne serà capaç d’entendre una conferència o xerrada sobre un tema familiar i comprendrà la major part del contingut de material gravat si s’articula de forma relativament lenta i clara.
4. Comprensió lectora: l’alumne serà capaç de consultar textos extensos per trobar la informació desitjada amb l’ajuda d’un diccionari.

Programa del curs:
El curs consta de 30 àrees temàtiques molt variades: Cultura coreana, vida familiar, societat, festes, curiositats, personatges, ciutat, natura, llengua coreana, el món del treball, medi ambient, viatjar, turisme, opcions vitals, problemes quotidians, noves tecnologies, alimentació, esport, integració, el món animal, jugar, viure, homes i dones, salut.

Cada àrea temàtica conté una mitjana de 3 reportatges sobre diferents aspectes de la mateixa.

Es vol posar molt d’èmfasi en el treball autònom i en grup dels alumnes. Hauran de fer petites presentacions sobre els temes, així com assaigs i debats, treballant molt especialment l’expressió escrita i oral.

També es relacionaran continguts amb fonts culturals; com ara cançons, pel·lícules, novel·les.

Idioma en què s’imparteix el curs:
Coreà

Preu:
355,00 € + 20,00 € de recursos addicionals

Avaluació:
Es tindran en compte els següents criteris:

– l’assistència a les classes
– la participació activa a les activitats plantejades
– el lliurament d’un mínim del 80% de les tasques

Certificat:
• En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència/participació del 80% per obtenir-lo.
• Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
• Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula:
• A partir del 14/09/2021, us podreu matricular (mitjançant targeta bancària) clicant aquí.
• Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
• Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula
És imprescindible adjuntar escanejada (en format PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:
• DNI/NIE
• acreditació del nivell de llengua (la matrícula de les persones que hagin de fer la prova de nivell no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula).
• documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Informació addicional:
• L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
• Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
• Aquest curs està pendent d’autorització.
• En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.
• En cas de confinament del vostre grup o de l’escola, les classes se seguiran fent en línia a través de la mateixa plataforma de les sessions no presencials.

Horari d’atenció al públic

NOTA: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.