Cursos d’estiu – setembre 2020

Què són? | Durada | Preu | Matrícula | Edat mínima Programa | Test de nivell | Avaluació i certificació  | Informació addicional

 

Què són? 

Són cursos de 12 sessions, de 2 hores i mitja cadascuna, en sessions de matí i/o de tarda (segons l’idioma), organitzats pel Departament de Cursos Especials d’Educació Permanent i de Perfeccionament al marge dels programes oficials. No són equivalents als cursos regulars d’un mínim de 130 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic.

Podeu consultar la pàgina d’informació del curs/idioma que us interessa clicant a la taula:

Alemany
AnglèsCoreàFrancès
ItaliàJaponèsXinès
Cursos 100% en línia d'àrab

(tornar)

Durada

Del 7 al 23 de setembre; cursos de 12 sessions, de 2 hores i mitja cadascuna, i de dilluns a divendres.

Entre el 50% i el 100% de l’horari del curs es destinarà a atenció directa a l’alumnat. S’especifica a la informació de cada idioma. La resta de temps l’alumnat el dedicarà a treball autònom guiat pel professorat.

(tornar)

Preu

Cursos monogràfics: 169,80 €
Cursos 100% en línia: 116,80 €

 

(tornar)

Matrícula

La matrícula en línia es durà a terme des del 15 de juliol fins a 4 dies abans de l’inici del curs o fins que s’acabin les places.

 • La matrícula es realitza en línia i és directa; no hi ha sorteig per accedir als cursos i el pagament es fa al moment, amb targeta de crèdit/dèbit. Aquí podreu seleccionar el curs i/o idioma al qual us voleu matricular.
 • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE o passaport
 • acreditació del nivell de llengua (la matrícula de les persones que no puguin acreditar el seu nivell i hagin de fer una prova no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula).
 • documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de pagament de la matrícula (només s’han de pagar 30,00 €)

(tornar)

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any)

(tornar)

Programa

Trobareu el programa de cada curs, així com les plataformes que es faran servir per dur a terme el curs, a l’idioma corresponent.

(tornar)

Test de nivell

Tots els alumnes, excepte els dels cursos d’introducció a la llengua i la cultura d’un idioma i els alumnes que tinguin un certificat oficial, faran obligatòriament un test de nivell.

(tornar)

Avaluació i certificació

 • A cada curs s’especifica el tipus d’avaluació que es farà. En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una participació del 80% per obtenir-lo.
 • Els cursos d’estiu donen dret a un certificat de suficiència o de participació: els alumnes que hagin complert el requisit de participació, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat de participació, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència.
 • El certificat que s’hi obté tampoc no té el mateix valor, per tant no hi ha convalidació ni permet el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular ni tampoc no en garanteix la plaça.
 • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
 • Els cursos estan pendents de ser reconeguts com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

(tornar)

Informació addicional

 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
 • Els cursos estan pendents d’autorització.
 • En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

 

Per a qualsevol consulta, dubte, problema o incidència, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.