Descripció i qualificació

La prova s’organitza en dos dies, el de la part escrita de la prova (consulteu el calendari) i el de la part oral (s’informa de la data individualment el dia de la prova escrita).

La prova consta de cinc parts amb una ponderació del 20% cadascuna.

Les parts són:

Comprensió escrita
Comprensió oral
Expressió i interacció escrita
Expressió i interacció oral
Mediació

Per superar la prova de certificació cal obtenir un mínim del 65% de la puntuació total i un mínim del 50% de la puntuació de cadascuna de les cinc parts.

Per ampliar la informació, així com per tenir accés a les instruccions concretes sobre el desenvolupament de cadascuna de les proves cal consultar els apartats següents:

Nivell intermedi B1
Nivell intermedi B2
Nivell avançat C1

Al web del Departament d’Educació sobre Proves Lliures