Cursos d’estiu

Curs d'estiu 2022

Aquest any no s’ofereixen cursos d’estiu de llengua de signes catalana.