Trasllats matrícula viva juliol

L’alumnat oficial del curs 2019-20 que vulgui demanar un trasllat de matrícula a una altra EOI durant el mes de juliol ha de seguir el següent procediment:

 • Formalitzar la matrícula per al curs 2020-21 a la seva escola d’origen del 2 al 7 de juliol (segons correspongui)
 • Sol·licitar els dies 13 i 14 de juliol un trasllat de matrícula a l’escola de destí (pel procediment consulteu la pàgina web de cada EOI) .

En el cas de l’EOI Barcelona-Drassanes s’haurà d’omplir un formulari  (consulteu abans horaris de classe) i adjuntar la següent documentació:

   1. Fotocòpia DNI/NIE o passaport
   2. Imprès de la matrícula
   3. Resguards del pagament de la matrícula (el de la taxa/preu públic i el de l’aportació complementària dels 30€)
   4. En cas de tenir una reducció o exempció de matrícula, cal enviar còpia de la documentació (carnet de família nombrosa, discapacitat, etc.).
 • L’escola de destinació resoldrà les peticions rebudes per ordre de d’arribada i en funció de les places disponibles.
 • Si s’adjudica una plaça l’escola de destí es posarà en contacte amb vosaltres per correu electrònic o telèfon.