Trasllats de matrícula viva al juliol

L’alumnat oficial del curs 2020-21 d’aquesta comunitat autònoma que vulgui demanar un trasllat de matrícula a una altra EOI de Catalunya durant el mes de juliol ha de seguir el següent procediment:

  • Formalitzar la matrícula per al curs 2021-22 a la seva escola d’origen de l’1 al 6 de juliol (segons correspongui)
  • Sol·licitar els dies 12 o 13 de juliol un trasllat de matrícula a l’escola de destinació (per saber el procediment consulteu la pàgina web de l’escola en què estigueu interessats).
  • L’escola de destinació resoldrà les peticions rebudes per ordre d’arribada i en funció de les places disponibles i no més tard del 19 de juliol.

L’alumnat que triï com a escola de destinació  lEOI Barcelona-Drassanes haurà d’emplenar un formulari  (consulteu abans horaris de classe) i adjuntar la documentació següent :

  1. Fotocòpia DNI/NIE o passaport
  2. Imprès de la matrícula
  3. Resguards del pagament de la matrícula (el de la taxa/preu públic i el de l’aportació complementària dels 30€)
  4. En cas de tenir una reducció o exempció de matrícula, cal enviar còpia de la documentació (carnet de família nombrosa, discapacitat, etc.).
  5. Si s’adjudica una plaça ens posarem en contacte amb vosaltres per correu electrònic abans del 19 de juliol.