Trasllats de matrícula entre les EOI de Catalunya

Qui pot demanar el trasllat?

L’alumnat oficial del curs 2023-24 que vulgui canviar d’escola  durant el mes de juliol.

Quin és el procediment

  • Formalitzar la matrícula per al curs 2024-25 a la seva escola d’origen del 2 al 8 de juliol (segons correspongui)
  • Sol·licitar els dies 11 o 12 de juliol un trasllat de matrícula a l’escola de destinació (per saber el procediment consulteu la pàgina web de l’escola en què estigueu interessats)
  • L’escola de destinació resoldrà les peticions rebudes per ordre d’arribada i en funció de les places disponibles

Què he de fer per venir a l’EOI Barcelona-Drassanes?

Haureu d’emplenar un formulari  (consulteu abans horaris de classe) i adjuntar la documentació següent:

  1. Fotocòpia DNI, NIE o passaport
  2. Imprès de la matrícula
  3. Resguards dels pagaments de la matrícula (el de la taxa/preu públic i el de l’aportació complementària)
  4. En cas de tenir una reducció o exempció de matrícula, cal enviar còpia de la documentació (carnet de família nombrosa, discapacitat, etc.)

Si s’adjudica una plaça ens posarem en contacte amb vosaltres per correu electrònic abans del 18 de juliol.