T’interessa si ets docent

Saps que si t’aculls al programa PIA+ per estudiar una llengua a l’EOI, en podràs tenir la matrícula gratuïta?

En quines llengües i nivells?

Tots els nivells d’alemany, francès, italià, àrab, rus i xinès.

Nivells B2.1, B2.2, C1 i C2 d’anglès.

Nivell C2 de català.

Quin preu s’ha de pagar?

A l’hora de fer la matrícula cal pagar el preu o la taxa corresponent.

Si obtens la qualificació d’APTE al final del curs, podràs demanar el retorn de l’import de la matrícula (només una matrícula per docent).

Pots consultar els preus públics i les taxes aquí.

Qui s’hi pot acollir?

Professorat en actiu de centres públics, concertats i municipals que compti amb un correu xtec.

Quin és el procediment?

  1. El professorat haurà de seguir el procediment d’accés, preinscripció i/o matrícula ordinari, indicat per les EOI. Les condicions per obtenir plaça a una EOI i el procediment seran els mateixos que per a qualsevol altra persona sol·licitant.
  2. El correu electrònic que cal fer constar a la matrícula és el correu xtec i la indicació que la persona sol·licitant vol participar en el programa PIA+.

I per cursar C2 de català?

Aquest any el procediment és el mateix que s’ha indicat per a la resta d’idiomes però se n’ha ampliat l’oferta.

Aquí teniu els horaris (tots són cursos semipresencials: un dia setmanal de classe presencial i, la resta, treball en línia).

C2 09:30ST-63 09:30 – 11:45 Martes A determinar
C2 16:15SJ-68 16:15 – 18:30 Dijous A determinar
C2 16:15ST-68 16:15 – 18:30 Dimarts A determinar
C2 18:30SC-63 18:30 – 20:45 Dimecres A determinar
C2 18:30SJ-63 18:30 – 20:45 Dijous A determinar
C2 18:30SL-34 18:30 – 20:45 Dilluns Font, Jordi
C2 18:30ST-63 18:30 – 20:45 Dimarts A determinar