T’interessa si ets docent

Saps que si t’aculls al programa PIA+ per estudiar una llengua a l’EOI podràs tenir la matrícula gratuïta?

En quines llengües i nivells?

Tots els nivells d’alemany, francès, italià, àrab, rus i xinès
Nivells B2.1, B2.2, C1 i C2 d’anglès

Quin preu s’ha de pagar?

A l’hora de fer la matrícula s’ha de pagar el preu o taxa corresponent.

Si obtens la qualificació d’APTE al final del curs, podràs demanar el retorn de la matrícula (només una matrícula per docent).

Pots consultar els preus públics i taxes aquí.

Qui s’hi pot acollir?

Professorat en actiu de centres públics, concertats i municipals que estigui en possessió d’un correu Xtec.

Quin és el procediment?

  1. El professorat haurà de seguir el procediment d’accés, preinscripció i/o matrícula ordinari, indicat per les EOI. Les condicions per obtenir plaça a una EOI i el procediment seran els mateixos que per a qualsevol altra persona sol·licitant.
  2. El correu electrònic que s’ha de fer constar a la matrícula és el correu Xtec, i s’hi ha d’indicar que la persona sol·licita participar en el programa PIA+.
Saps que ja pots demanar la devolució de taxes de la matrícula del curs 2020-21?

Per a més informació clica aquí

I per estudiar el C2 de català?

En aquest cas no s’ha de pagar la matrícula.

S’ha de fer una sol·licitud telemàtica al web de l’Xtec del 13 al 26 de setembre.

El 27 de setembre es comunicarà quines persones han obtingut plaça.

L’EOI on s’hagi obtingut plaça es posarà en contacte amb els candidats per tal d’informar-los del procediment.

Per a més informació consulteu:

  • aquí per al programa PIA+
  • aquí per al C2 de català