COVID 2022-2023: Com seran les classes?

El curs 2022-2023 es treballarà de manera 100% presencial al nostre centre (amb els dies de presencialitat que corresponguin segons la modalitat escollida) i amb les ràtios ordinàries al nostre centre.

Ara bé, tingueu en compte que, si les condicions sanitàries així ho requereixen, es podrà variar la modalitat i el percentatge d’aquesta presencialitat, seguint instruccions oficials. És recomanable tenir accés a INTERNET i algun dispositiu electrònic (ordinador, tauleta…).