Nova normativa a Cursos Especials

IMPORTANT: Atesa la nova normativa del 29 d’octubre sobre la presencialitat de professorat i alumnat als centres docents, tots els cursos especials (inclosos els clubs) s’han de dur a terme 100% en línia fins a nou avís.