Procediment obert per al contracte del servei de neteja de l’EOIBD

Amb data 16 de desembre de 2014, l’òrgan de contractació de l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona Drassanes ha acordat en relació amb el procediment del contracte que té per objecte el servei de neteja de l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona Drassanes el següent:

Adjudicar el contracte del servei de neteja de l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona Drassanes a l’empresa INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA, SA (INGESAN).

Gemma Verdés Prieto

Directora