Nou alumnat

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

Matrícula del segon quadrimestre

Cursos intensius 2016/2017

Els idiomes que s’ofereixen són:

alemany – anglès - català -  espanyol per a estrangers - francès - xinès

Per a més informació, consulteu:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes

I no oblideu que:

No està permès matricular-se en un curs aprovat anteriorment.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma dins del mateix any acadèmic.

Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles aquí.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.