antic sobre cursos específics

Cursos intensius

Són cursos oficials d’alemany, anglès, català, espanyol i francès que s’imparteixen de dilluns a dijous en sessions de 2 hores i mitja (10 hores setmanals). El còmput total d’hores és equivalent al d’un curs extensiu (aproximadament 145 hores).

Hi ha cursos de 1r quadrimestre (de setembre a gener) i de 2n quadrimestre (de gener a juny) però no sempre es pot garantir la continuïtat horària o de nivell d’un quadrimestre a l’altre.

Atenció:

  • El ritme de treball és ràpid.
  • Només s’imparteixen en horaris de matí.

Nivell C1 d’alemany, anglès, francès i italià

El nivell C1 és un curs d’actualització i especialització que requereix d’una dedicació en hores d’estudi i pràctica fora de l’aula d’un mínim equivalent a les hores lectives. L’alumne ha de fer un treball sistemàtic en la llengua objecte d’estudi així com llegir i escoltar diferents tipologies de textos de manera continuada.

Les condicions de matrícula són diferents que per a la resta de nivells. Per a més informació cliqueu aquí.

Nivell C1 i C2 de català

Corresponen al 5è i 6è curs del pla d’estudis de català i són equivalents respectivament al nivell C i D de la Direcció General de Política Lingüística. Vegeu taula d’equivalències.

Cursos semipresencials

En la modalitat semipresencial la càrrega lectiva del curs es reparteix entre:

  • L’assistència a una sessió setmanal presencial obligatòria de 2 hores i mitja al centre.
  • El treball individual en línia en l’entorn d’aprenentatge Moodle  (unes 4 hores de treball setmanal).

Per tant són requisits:

  • Disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet.
  • Tenir coneixements d’informàtica.
  • Autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor o professora.

Cursos flexibilitzats de 1r i 2n de xinès

A partir del curs 2013-14, 1r i 2n de xinès s’impartiran en dos quadrimestres (de setembre a gener i de febrer a maig), fraccionant el total d’hores anuals en 2 (70 hores per quadrimestre). Els alumnes podran matricular-se en un o en ambdós quadrimestres (al setembre i/o al gener).

Les taxes seran les corresponents a la meitat d’un curs extensiu i es poden consultar aquí.