Antic alumnat

Matrícula curs 2016-17

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma, en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior són antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent.

Normativa

  1. La matrícula és telemàtica i segueix un ordre de prioritat i un calendari que estableix el Departament d’Ensenyament.
  2. No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma, el mateix any acadèmic.
  3. Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles consulteu aquí.
  4. Els canvis d’horari només s’acceptaran segons la disponibilitat de places i en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula, , un cop finalitzada la matrícula de nou alumnat i en els terminis que estableixi l’escola.

Matrícula

ATENCIÓ: L’antic alumnat es podrà matricular el dia corresponent sempre que sigui la primera o segona vegada que es matricula d’aquell curs (les renúncies no computen com a matrícula).

L’antic alumnat que sigui repetidor per segona vegada es podrà matricular el dia 15 de juliol al Departament d’Alumnat, sempre que hagi demanat una convocatòria addicional i li hagi estat concedida. La sol.licitud es farà per escrit, aportant la documentació justificativa, com a màxim abans del 14 de juliol a les 13:00h.