Antic alumnat

Matrícula curs 2016-17 – 2n quadrimestre

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma en aquesta escola, l’any acadèmic en curs o immediatament anterior, són antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent.

Normativa

  1. La matrícula és telemàtica i segueix un ordre de prioritat i un calendari que estableix el Departament d’Ensenyament.
  2. No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma, el mateix any acadèmic.
  3. Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles en aquesta taula.
  4. Els canvis d’horari només s’acceptara segons la disponibilitat de places i en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.

Matrícula

  • Calendari de matrícula de l’alumnat provinent d’alemany, anglès, català, espanyol, francès i xinès del  1r quadrimestre 2016-17.
  • Calendari de matrícula de l’alumnat provinent d’alemany, anglès, català, espanyol, francès i xinès del curs anterior 2015-16 que no s’hagi matriculat en el 1r quadrimestre.
  • Matrícula en línia (accesible a partir de les 00:01 hores del 31/01/2017). Un cop a dins, seleccionar ”Gestió” i després ”matriculació on-line”.