Absències del professorat

Darrera actualització: 24/10/2016 10:09:38

Durant aquest curs el Departament d'Ensenyament no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Xinès Antonio Paoliello No hi ha classe
Àrab David Arnedo No hi ha classe
Japonès Alexandra Meseguer No hi ha classe