Absències del professorat

Darrera actualització: 29/03/2017 13:13:37

Durant aquest curs el Departament d'Ensenyament no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu, excepte en el cas dels cursos intensius, que es cobriran més aviat.

Departament Professor/a Observacions
Japonès Rosalía Medina No hi ha classe
Espanyol Xavier Delgado No hi ha classe