Professorat

Nom
Càrrec
Horari d'atenció a l'alumnat
Adreça electrònica
Kano KandabashiCap adjuntPendent de confirmaciókkandabashi@eoibd.cat
Rosalía MedinaCap de departamentPendent de confirmaciórmedina@eoibd.cat
Alexandra MeseguerProfessoraPendent de confirmacióameseguer@eoibd.cat
M. Lourdes PortaProfessoraPendent de confirmaciólporta@eoibd.cat