Professorat

Nom
Càrrec
Horari d'atenció a l'alumnat
Adreça electrònica
Seung Ok HwangCap de departamentPendent de confirmacióhwang@eoibd.cat
Sin Gyu KangProfessorPendent de confirmaciósgkang@eoibd.cat