Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de govern en el qual estan representats tots el estaments de la comunitat educativa i en el qual es ratifiquen totes les decisions que afecten el funcionament del centre.

El consell escolar de l’EOIBD està format per:

Representants de l’equip directiu
Directora: Gemma Verdés Prieto
Cap d’estudis: Anne Baude o Montserrat Sàbat Mir
Secretària: Manuela Rubio Aranda
Representants del professorat
Sandra Moura da Cruz
Àngels Bargalló Ramírez
Maribel García Alrcón
Josefina Pont Aiguadé
Representants de l'alumnat
Remei Fabregat Fernández
Luis Felipe Fernández Castilleja
Antolino-Gabriel Lara Cabrejas
Marta Legido Mateo
Representant del personal d’administració i serveis (PAS)
Eva Marina Hidalgo
Representant de l’Ajuntament
Teresa Pedró López