Àrab

Curs d'estiu 2016

Durada

Del 04/07/16 al 29/07/16, de dilluns a divendres.

Horaris i nivells

Curs
Horari
Nivell
Lectoescriptura de llengua àrab*En línia (35 hores)1r
Àrab12.00 - 14.00 (40 hores)3r
Àrab16.00 -– 20.00 (80 hores)1r

* Curs per a persones interessades a aprendre a llegir i escriure en àrab, que no tinguin cap coneixement de l’idioma i que ho vulguin fer en línia. Es treballarà mitjançant les plataformes google sites, google groups i google drive. Trobareu més informació aquí.

Equivalències dels nivells

Nivell de l’'EOI
Nivell segons el Marc europeu comú de referència
1rA1 (usuari bàsic)
3rSe situa a la franja del B1 (primer nivell de l’'usuari independent)

Preu

Curs de 35 hores: 176,80 €
Curs de 40 hores: 194,80 € (preu del material no inclòs).
Curs de 80 hores: 338,80 € (preu del material no inclòs).

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any).
En el cas d’alumnes de 14 a 16 anys, els pares o tutors hauran de venir a formalitzar la matrícula per tal de signar les autoritzacions pertinents.

Matrícula

Del 09/06/16 al 28/06/16 per internet clicant aquí.
Places limitades.

 • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
 • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE o passaport
 • Acreditació del nivell
 • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació o exempció de pagament

Pagament

 • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Test de nivell

 • Primer es fa la matrícula i després el test.
 • El test és obligatori per a tot l’alumnat matriculat a cursos d’estiu, excepte per a principiants absoluts.
 • S’anul·larà la matrícula a totes les persones que hagin de fer el test de nivell i no el facin.

Alumnat que NO ha de fer el test de nivell

Principiants absoluts
Un cop matriculats, heu d’emplenar l’historial lingüístic en el termini d’una setmana.

Alumnat que ha de fer el test de nivell

Per tal de poder determinar el nivell de les persones inscrites als cursos d’estiu cal que

 • empleneu l’historial lingüístic (en el termini d’una setmana).
 • vingueu a fer la prova d’expressió escrita i, si escau, la prova d’expressió oral el dia 20 de juny a les 17.00 hores.

Informació addicional

 • Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
 • Els cursos d’estiu de l’EOIBD són cursos de 80 hores, que no són equivalents als cursos regulars de 150 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. El certificat que s’hi obté tampoc té el mateix valor ni garanteix la plaça als cursos ordinaris. Ara bé, l’alumnat que hagi cursat un curs d’estiu durant el mes de juliol del 2016 està exempt de fer el test de nivell dels cursos regulars i pot preinscriure’s directament al mateix nivell que ha fet durant el curs d’estiu o al curs següent, si ha superat la modalitat B d’un determinat curs.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.