Anglès

Curs d'estiu 2016

Assignació de nivell i aula (matí)

Assignació de nivell i aula (tarda)

Durada

Del 04/07/16 al 29/07/16 (80 hores), de dilluns a divendres.

Horaris i nivells

Horari
Nivell *
10:00 –- 14:001r, 2n, 3r, 4t, 5è i 5è+
16:00 - 20:001r, 2n, 3r, 4t, 5è i 5è+

* Dins de cadascun dels nivells, pot haver-hi subnivells per tal d’adaptar els continguts als coneixements dels alumnes de cada grup.

Equivalències dels nivells

Nivell de l’'EOI
Nivell segons el Marc europeu comú de referència
1rA1 (usuari bàsic)
2nSe situa a la franja de l'’A2 (usuari bàsic)
3rSe situa a la franja del B1 (primer nivell de l’'usuari independent)
4tSe situa entre el nivell B1 i el nivell B2 (usuari independent)
Se situa a la franja del B2 (usuari independent)

Preu

338,80 € (preu del material no inclòs).

Edat mínima

14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any).
En el cas d’alumnes de 14 a 16 anys, els pares o tutors hauran de venir a formalitzar la matrícula per tal de signar les autoritzacions pertinents.

Matrícula

Del 30/05/16 a l’01/06/16 per internet clicant aquí.
Places limitades.

 • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera.
 • Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.
 • Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Alumnat oficial de l’EOIBD (curs 2015-16)

 • Els alumnes oficials d’anglès d’enguany que estiguin interessats a seguir un curs d’estiu d’anglès hauran d’emplenar la sol·licitud corresponent i enviar-la a la secretaria de Cursos Especials abans del 15/06/16.
 • La matrícula es farà el dia 20/06/16, a la sala de matrícules (planta baixa) en horari d’atenció al públic, per rigorós ordre d’arribada.
 • Places limitades.

Documentació imprescindible per a la matrícula de tots els alumnes

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula, la documentació següent:

 • DNI/NIE o passaport
 • Acreditació del nivell (si s’escau)
 • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació o exempció de pagament

Pagament

 • En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
 • Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Test de nivell

 • Primer es fa la matrícula i després el test.
 • El test és obligatori per a tot l’alumnat matriculat a cursos d’estiu, excepte per als principiants absoluts, els alumnes oficials del mateix curs acadèmic o si es té una equivalència reconeguda a la taula. En els dos darrers casos, l’alumne haurà d’acreditar el seu nivell.
 • S’anul·larà la matrícula a totes les persones que hagin de fer el test de nivell i no el facin. 

Alumnat que NO ha de fer el test de nivell

Principiants absoluts

Un cop matriculats, heu d’emplenar l’historial lingüístic que rebreu (en el termini màxim d’una setmana) per correu electrònic.

Alumnat amb certificat de nivell oficial (consulteu la taula d’exempció de test de nivell)

Abans de formalitzar la matrícula, heu de tenir l’acreditació de nivell oficial escanejada (en format PDF o imatge mida màxima de 2 MB)*. Un cop matriculats, heu d’emplenar l’historial lingüístic que rebreu (en el termini màxim d’una setmana) per correu electrònic.

*En cas de no disposar de l’acreditació en el moment de la matrícula, feu-ho constar en el camp d’observacions:

 • Alumnat de l’EOI Barcelona Drassanes: nivell, grup i professor/a
 • Altres institucions: institució i nivell cursat (data límit d’enviament d’acreditació: 22 de juny)

Alumnat que ha de fer el test de nivell

Per tal de poder determinar el nivell de les persones inscrites als cursos d’estiu cal que:

 • empleneu l’historial lingüístic i feu el test de nivell en línia a través de l’enllaç que rebreu (en el termini màxim d’una setmana) per correu electrònic.
 • vingueu a fer la prova d’expressió escrita (redacció) i, si escau, la prova d’expressió oral en la data i l’hora, que us comunicaran per correu electrònic més endavant.

Comproveu la safata de correu brossa (spam) si veieu que no us ha arribat cap missatge de la Secretaria de Cursos Especials.

IMPORTANT: Tindreu una setmana des que us enviem l’enllaç al test de nivell per fer-lo.

Informació addicional

 • Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
 • Els cursos d’estiu de l’EOIBD són cursos de 80 hores, que no són equivalents als cursos regulars de 150 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. El certificat que s’hi obté tampoc té el mateix valor ni garanteix la plaça als cursos ordinaris. Ara bé, l’alumnat que hagi cursat un curs d’estiu durant el mes de juliol del 2016 està exempt de fer el test de nivell dels cursos regulars i pot preinscriure’s directament al mateix nivell que ha fet durant el curs d’estiu o al curs següent, si ha superat la modalitat B d’un determinat curs. Aquesta exempció de test de nivell no s’aplica als alumnes que hagin superat el nivell 5è +, ja que l’accés a C1 es regeix per una altra normativa.

Horari d’atenció al públic

Nota: Totes les informacions d’aquest web estan subjectes a possibles canvis.