Curso de iniciación para profesorado de ELE

Destinataris | Finalitat | Durada | Horari | Preu | 

Matrícula | Nombre d’alumnes | Descripció del curs | Objectius | Programa | Ponents | Avaluació i certificació

 

Destinataris 

• Estudiants del darrer any de grau que desitgin especialitzar-se en l’ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera.
• Titulats universitaris en Filologia que desitgin especialitzar-se en l’ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera amb poca o cap experiència.
• Professors d’espanyol com a segona llengua i estrangera.

(tornar)

Finalitat

Curs per iniciar-se (A)
• Oferir un primer apropament a la professió i una guia en el desenvolupament de les competències docents bàsiques necessàries per enfrontar-se als reptes de l’aula.
• Adreçat a futurs professors d’espanyol o a aquells que es trobin en una primera fase de desenvolupament professional.
• Recomanat a persones sense experiència o amb poca experiència docent.

 

(tornar)

Durada

Del 04/07/2016 al 14/07/2016 inclosos.

(tornar)

Horari

De 9.30 a 13.30, amb un descans de 20 minuts.

(tornar)

Preu

320,00 €

(tornar)

Matrícula

Preinscripció

  • A causa de la forta demanda, és obligatori realitzar una preinscripció per poder participar en el sorteig de les places disponibles. Podeu consultar-ne les normes aquí.
  • La preinscripció només es realitzarà per internet els dies 29/04/16 i 30/04/16 (inscripció ampliada fins al 03/05/16 a les 23.59 h). S’haurà  d’enviar la fitxa de sol·licitud emplenada.

Sorteig

El sorteig es realitzarà el 06/05/16 a les 11.00 h. El resultat del sorteig, així com el procés de matrícula, es podrà consultar aquí a partir de les 13.00 h del mateix dia.

Documents per a la matrícula (un cop obtinguda la plaça)

  • Acreditació dels estudis realitzats (escanejada).
  • Justificant del pagament de la matrícula.

No es reembossarà l’import de la matrícula en cas de renúncia per part de l’alumne.

(tornar)

Nombre d’alumnes

40 (places limitades)

(tornar)

Descripció del curs

Aquest curs, de perfil professional, va adreçat a professors novells i a futurs professionals que vulguin orientar la seva formació i professió a l’ensenyament d’ELE. Partint de les aportacions del Marc comú europeu de referència, proporciona les bases, les eines i les tècniques per desenvolupar un bon treball d’adquisició i aprenentatge d’ELE a les aules. Es dóna una reflexió sobre la incorporació de les tecnologies en l’ensenyament i aprenentage? Es pot ensenyar als alumnes que siguin més autònoms? Què cal saber per avaluar els alumnes? Com seqüenciar bé les activitats? Com es pot millorar la pronunciació i l’entonació dels alumnes? Aquests són alguns dels interrogants que es plantejaran en el curs, i que se tractaran a cada sessió amb un marc teòric i unes activitats pràctiques.

Aquest curs està orientat al desenvolupament de les competències clau del professorat:
• Organitzar situacions d’aprenentatge.
• Avaluar l’aprenentage i l’actuació de l’alumne.
• Implicar els alumnes en el control del seu propi aprenentatge.

(tornar)

Objectius

• Reflexionar sobre els aspectes bàsics relacionats amb el procés d’ensenyament-aprenentatge d’ELE.
• Adquirir algunes eines, tècniques i habilitats sobre diversos aspectes del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’espanyol.
• Reflexionar sobre els processos que faciliten la comunicació en les activitats comunicatives de la llengua i sobre l’ús més adequat dels materials didàctics per a l’aula.
• Familiaritzar-se amb una gramàtica pedagògica i comprovar-ne les aplicacions a l’aula.
• Conèixer els fonaments de l’avaluació de la competència lingüística i familiaritzar-se amb l’ús de materials i instruments d’avaluació.

(tornar)

Programa

Podeu veure el programa del curs aquí.

(tornar)

Ponents

Podeu veure els ponents del curs aquí.

(tornar)

Avaluació i certificació

Es lliurarà un certificat d’assistència expedit conjuntament per l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona Drassanes i l’Instituto Cervantes. Es requereix una assistència del 85% per obtenir-lo.

(tornar)


Nota:
 Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.