Un mar de llengües – Solucions dels entreteniments

Multimots:

Multimots

 

 

 

 

 

 

 

Sopa de llengües

Sopa de llengües

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerogífics

 

Idioma més estudiat a l’EOI Barcelona Drassanes: ANGLÈS (angles)

 

País en què es parla una llengua neollatina que té tres gèneres: ROMANIA (del verb romandre)

 

El rus és un idioma… ESLAU (És la “U”)