Canvi d’horari

Els canvis d’horari només s’acceptaran en casos especials i justificats, segons la disponibilitat de places vacants.

Important: tingueu en compte que un canvi d’horari/grup pot comportar també un canvi de llibre. Consulteu la pàgina “llibres i lectures” de l’idioma corresponent.

Procediment

  1. Presentació de documentació:
    • En línia, emplenant el formulari i adjuntant-hi la documentació en format electrònic.  Podeu trobar el formulari aquí
  2. Un cop acceptada, la petició s’inclou en una llista d’espera.
  3. Durant el període d’espera l’alumne/a tindrà la possibilitat d’anul·lar o modificar aquesta petició posant-se en contacte amb el departament d’alumnat. Però si no ho fa, un cop es produeixi la vacant el canvi serà irrevocable i irrenunciable.
  4. L’alumne/a rebrà un correu electrònic amb el nou horari per tal que es pugui incorporar a classe.

Terminis

Pels cursos extensius: des del primer dia de classe fins a l’últim dia lectiu d’abril.

Pels cursos intensius del 1r quadrimestre: des del primer dia de classe fins a l’últim dia lectiu de novembre.

Pels cursos intensius del 2 quadrimestre : des del primer dia de classe fins a l’últim dia lectiu d’abril.

En cas de canvi de modalitat (d’intensiu a extensiu o viceversa) es valorarà individualment.