T’interessa si vols estudiar un nivell que ja tenies aprovat en una EOI

Saps que ara, si vols, pots estudiar un nivell que ja tenies aprovat en una EOI?

En quines llengües i nivells?

En qualsevol de les llengües i nivells que s’imparteixen a les EOI de Catalunya.

Quin preu s’ha de pagar?

El que correspongui al nivell. Vegeu aquí

Qui s’hi pot acollir?

Qualsevol persona que hagi cursat i aprovat un nivell d’una EOI sempre que hagin passat, com a mínim, dos cursos des que el va aprovar. Per tant, el 2020-2021 o anteriors.

Quin és el procediment?

  1. Informar-te si han quedat places vacants en el nivell i llengua desitjats un cop acabada la matrícula ordinària de Nou Alumnat de febrer a www.eoibd.cat.  Atenció: aquestes places poden anar variant dia a dia depenent de la demanda.
  2. La matrícula es farà a partir del 12 de febrer i mentre es mantingui obert el període de matrícula excepcional de places vacants.

S’informarà del procediment en aquest mateix full més endavant.

 

A tenir en compte:

  • Pots assistir a classe en les mateixes condicions generals que la resta d’alumnes
  • Pots presentar-te als exàmens parcials.
  • Podràs sol·licitar un certificat d’assistència i/o assoliment.

       x   No pots presentar-te a les proves finals o de certificat i, per tant, no seràs  avaluat

      x  No podràs sol·licitar una nova expedició del títol o curs assolit anteriorment

      x  No mantindràs la condició d’antic alumne per al curs següent. Si vols continuar estudiant hauràs de seguir el procediment habitual per al Nou Alumnat.