T’interessa si vols estudiar un nivell que ja tenies aprovat en una EOI

En quines llengües i nivells?

En qualsevol de les llengües i nivells que s’imparteixin a les EOI de Catalunya.

Quin preu cal pagar?

El que correspongui al nivell. Comprova-ho aquí.

Qui s’hi pot acollir?

Qualsevol persona que hagi cursat i aprovat un nivell d’una EOI sempre que hagin passat, com a mínim, dos cursos des que el va aprovar. Per tant, el 2019-2020 o anteriors.

Quin és el procediment?

  1. Informar-te si han quedat places vacants en el nivell i llengua desitjats un cop acabada la matrícula ordinària de Nou Alumnat de setembre.
  2. Fer la matrícula el dia i hora assignats. A partir del 29 de setembre.
  3. La informació sobre places vacants, dates i hores de matrícula es publicarà en aquest web www.eoibd.cat durant el mes de setembre.
  4. Podràs assistir a classe en les mateixes condicions que l’alumnat oficial, però no seràs avaluat a final de curs ni tindràs dret a sol·licitar una nova expedició del títol anterior.
  5. No mantindràs la condició d’antic alumnat per al curs següent. Si vols continuar estudiant hauràs de seguir el procediment de preinscripció i matrícula que correspongui al nou alumnat.