PROVA

Preus oficials

DUES TAULES WEB: UNA PER A TAXES I UNA ALTRA PER A PREUS PÚBLICS

 

 TAXES PELS CURSOS: B1, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2
  
Matrícula ordinàriaBonificació 50%
1ª Matrícula316,00 €173,00 €
2ª Matrícula 401,80 €185,90 €
3ª Matrícula 544,80 €287,40 €
Exempts: només paguen els 30 € d’aportació complementâria
Tipus de bonificacions o exempcions de taxes: cliqueu aquí >>
 PREUS PÚBLICS PELS CURSOS: A1, A2, C1, C2, C2.1, C2.2  
Matrícula ordinàriaBonificació 50%Bonificació 75%
1ª Matrícula305,00 €167,50 €99,00 €
2ª Matrícula387,50 € 208,75 €162,06 €
3ª Matrícula525,00 €177,50 €215,62 €
Exempts: només paguen els 30 € d’aportació complementâria
Tipus de bonificacions o exempcions de preus públics: cliqueu aquí >>
—————————————————————————————————————————

UNA ÚNICA TABLA WEB AMB TOT

A la primera filera de preus he tret la negreta per veure si us sembla millor amb o sense negreta

 TAXES PELS CURSOS: B1, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2
PREUS PÚBLICS PELS CURSOS:
A1, A2, C1, C2, C2.1, C2.2
Matrícula ordinàriaBonificació 50%Matrícula ordinàriaBonificació 50%Bonificació 75%
1ª Matrícula316,00 €173,00 €305,00 €167,50 €99,00 €
2ª Matrícula 401,80 €185,90 €387,50 € 208,75 €162,06 €
3ª Matrícula 544,80 €287,40 €525,00 €177,50 €215,62 €
Tipus de bonificacions o exempcions de taxes: cliqueu aquí >> Tipus de bonificacions o exempcions de preus públics: cliqueu aquí >>
Exempts: només paguen els 30 € d’aportació complementâria
—————————————————————————————————————————

AQUESTA TABLA ÉS UNA CÒPIA DE WORD

 

TAXES cursos:

 B1, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2

PREUS PÚBLICS cursos:

A1, A2, C1, C2, C2.1, C2.

Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50% Bonificació 75%
1ª Matrícula 316,00 € 173,00 € 305,00€ 167,50 € 99,00 €
2ª Matrícula 401,80 € 185,90 € 387,50€ 208,75 € 162,06 €
3ª Matrícula 544,80 € 287,40 € 525,00€ 177,50 € 215,62 €
Bonificacions o exempcions de taxes. Cliqueu aquí >> Bonoficacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >>
Exempts: només paguen els 30 € d’aportació complementària

“COLETILLA” PER A FINALITZAR

La quota complementària de 30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

Pot ser caldria dir que esta inclosa en tots els imports