Tallers

Els tallers de l’escola ens ofereixen l’oportunitat de relacionar-nos amb una llengua d’una manera pràctica, fent una activitat en un ambient distès.

Durada

Són tallers de dues hores i mitja o tres hores  i es fan en una sola sessió al llarg de l’any.

Propers tallers

De moment no hi ha programat cap taller.

Inscripció

No hi ha preinscripció.

Quinze dies abans de l’inici d’un taller i fins a tres dies abans, us podreu matricular en línia clicant aquí (apartat de clubs de cinema).

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera. Si un taller té molt d’èxit, intentarem repetir-lo més endavant.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la inscripció
És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula:

DNI, NIE o passaport
Rebut/s de la matrícula (en un sol arxiu), en el cas de l’alumnat oficial

Preu i pagament
El preu de la inscripció per a cada taller és:

10,00 € (alumnat oficial de l’EOIBD d’aquest any acadèmic)
15,00 € (participant extern)

• En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.
• L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un taller si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
• Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un taller.