Revista 2023 – Entreteniments

Solucions

Revista 2023 – Entreteniments

arxipèlag: en grec, ‘mar principal’, com es coneixia l’Egeu
asfalt: hi havia un lacus Asphalticus prop de Jericó, Cisjordània
biquini: de Bikini, atol del Pacífic
bronze: de Bríndisi, Pulla
bungalou: de Bengala, Índia
far: de l’illa de Pharos, Alexandria, Egipte
garbí: de Tarabulus al-Garb, el nom àrab de Trípoli, Líbia
gregal: de Grècia
llebeig: de Líbia
lona: d’Olonne, França
panamà: de Panamà
pòrtland: de Portland, Anglaterra
turquesa: de Turquia