Resolució de trasllats excepcionals antic alumnat

Per tal de formalitzar la matrícula, haureu de venir a recollir el vostre comprovant de matrícula i lliurar la documentació (si no ho l’heu lliurat amb anterioritat) al Departament d’Alumnat de la nostra escola divendres 19 o dilluns 22 de juliol en horari d’atenció al públic (de 10.30 a 13 h).

La reserva de la plaça quedarà immediatament anul·lada si no es fa aquest tràmit en les dates assenyalades.

Si no heu lliurat la documentació amb anterioritat, haureu de portar:

  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia del resguard de matrícula de l’escola d’origen (i comprovant de pagament)
  • Si l’import de la matrícula té reducció o gratuïtat, caldrà que aporteu fotocòpia de la documentació que ho acrediti

CONSULTEU AQUÍ LA LLISTA