Cita prèvia

Atenció al públic

L’atenció al públic per a tràmits administratius i/o per a informació en general es farà exclusivament de forma telemàtica, a través del formulari d’altres tràmits i/o al telèfon 93 324 93 31. 

S’atendrà presencialment amb cita prèvia en aquells casos que així ho requereixin. El centre comunicarà a la persona sol·licitant via correu electrònic i/o telèfon el dia i hora concrets per a la seva atenció al centre.

Durant els mesos de juny, juliol i setembre l’atenció presencial només serà en horari de matí.

Per a accedir al centre, l’interessat/da haurà de respectar les normes següents:

  • no podrà accedir-hi acompanyat/da (excepte pels menors d’edat que podran anar acompanyats d’un adult);
  • haurà d’entrar al centre amb la mascareta protectora individual posada preceptivament;
  • haurà de portar un bolígraf propi en cas d’haver de fer-ne ús,

S’atendrà a la planta baixa del centre i només es podrà fer ús dels espais indicats.