Proves lliures de B1 i B2 d’anglès

Programa experimental (convocatòria adreçada exclusivament a escolars)

Calendari

  • Prova escrita: 23 d’octubre a les 16 h. S’ha d’arribar a l’escola a les 15.30 h
  • Prova oral: la convocatòria es lliurarà el dia de la prova escrita
  • Publicació de resultats provisionals: 16 de novembre
  • Termini de presentació d’incidències: fins les 12:00h del 19 de novembre
  • Publicació resultats definitius: 20 novembre

Atenció

  • Heu de portar DNI o passaport
  • Donada la situació sanitària actual, NO es pot compartir material. Cadascú ha de portar el seu bolígraf, goma d’esborrar…