Licitació de servei de suport tècnic de gestió externa

Acta d’obertura del sobre B

Acta d’obertura del sobre C