Concurs per als serveis de neteja de l’EOIBD

  • Procediment obert de licitació

    Objecte: Servei de neteja del centre Escola Oficial d’Idiomes Barcelona Drassanes

  • A emplenar per l'EOIBD

  • Data de lliurament: Hora de lliurament