Nou alumnat PIA (2n periode)

Proves d’accés per a professorat admès o en llista d’espera de les places vacants del segon període de sol·licitud dels grups PIA.

  • Prova de nivell per a aspirants a 4t o 5è:

El dia 5 d’octubre a les 17.00 h (aula 34) es presentaran els certificats d’exempció al test si es el cas, o es faran els tests de nivell.

  • Prova d’ordre per a aspirants a C1:

El dia 4 d’octubre a les 17.00 h (aula 48) es presentaran els títols de B2 per a la seva validació i es faran les proves d’ordre per a tots els candidats des de Álvarez Ramos a Marfil Sánchez.

El dia 5 d’octubre a les 17.00 h (sala d’actes) es presentaran els títols de B2 per a la seva validació i es faran les proves d’ordre per a tots els candidats des de Martín Moreno a Vidal Yago.

  • Llistes i Matrícula

Alumnat de 4t o

Llista amb resultat del test    –    places vacants

Alumnat de C1

Llista de la prova d’ordenació    –    places vacants

El dia 6 d’octubre a les 17.30 h es farà la matrícula a la Secretaria de l’EOIBD (documentació necessària fotocòpia del DNI)

En el cas de l’alumnat de C1 la matrícula es farà seguint l’ordre de nota.