Pla d’Impuls de l’Anglès

La matrícula dels cursos del Pla d’Impuls de l’Anglès és exclusivament per a professorat d’ensenyament no universitari.

Antic Alumnat

Calendari de matrícula, horaris classes i preus (publicació en juny)

Matrícula en línia (accessible a partir del 3 de juliol)

Nou Alumnat

L’accés per a nous alumnes es fa mitjançant l’Xtec (Formació del Professorat).