Taxes i preus públics

Preus oficials per al curs 2016-17

  Import (1) 
1a vegada2a vegada (2)3a vegada (2)
Matrícula oficial305,00 €387,50 €525,00 €
- Família nombrosa de categoria general
- Família monoparental (general i especial)
167,50 € 208,75 €277,75 €
- Família nombrosa de categoria especial
- Discapacitat igual o superior al 33%
- Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills
- Persona subjecta a mesures privatives de llibertat
- Persones membres d’unitats familiars que percebin renda mínima d’inserció
o renda activa d’inserció (3)
- Persones víctimes de violencia de gènere (3)
30 €30 €30 €
(1) El preu inclou l’aportació complementària de 30 €
(2) Inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat
(3) Només aplicable a les matrícules dels cursos 1r, 2n, C1 i C2

1r A, 1r B, 2n A i 2n B de xinès

A partir de l’any acadèmic 2017/18 aquests cursos deixaran d’impartir-se en dos blocs anuals amb taxes específiques i passaran a ser cursos anuals amb les mateixes taxes que la resta.

La quota complementària de 15/30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.