Consulta d’assignacions i matrícula de persones admeses

Per informar-vos de a quina escola esteu admesos i formalitzar la matrícula, accediu a l’aplicatiu de preinscripció,  i identifiqueu-vos a la part superior esquerra.

Persones admeses

S’han de matricular en línia de les 18.00 h del 19 de setembre fins al 21 de setembre a les 23.59 h.

Persones en llista d’espera

S’han de matricular en línia, en les places que quedin vacants, el 26 o el 27  de setembre,  a partir de l’hora d’obertura assignada a l’aplicatiu.

 Pagament de matrícula i documentació

El termini de pagament serà fins a les 24 h del dia següent de la formalització de la matrícula. (Vegeu taxes i preus públics)

De l’1 al 16 d’octubre lliurement a l’escola de la documentació necessària. El lliurament es pot fer a: alumnat.secretaria6@eoibd.cat  o, presencialment, al Departament d’alumnat en horari d’atenció al públic.

Documentació:

  • Còpia del document que acrediti l’idioma cursat a l’ESO com a primera llengua estrangera, només els més grans de 14 anys i menors de 16.
  • Només l’alumnat amb dret a reducció o exempció de taxes: còpia de la documentació que acredita aquest dret.