Consulta d’assignacions i matrícula

Per informar-vos de a quina escola esteu admesos i formalitzar la matrícula, accediu a l’aplicatiu de preinscripció,  i identifiqueu-vos a la part superior esquerra.

 

Instruccions de matrícula

Persones admeses

Us haureu de matricular en línia des de les 20.00 h del 16 de setembre fins a les 23.59 h del 18 de setembre.

Persones en llista d’espera

Us haureu de matricular en línia, en les places que quedin vacants, el 22 o el 23  de setembre, a partir de l’hora d’obertura assignada a l’aplicatiu.

Pagament de matrícula i documentació

El termini de pagament serà fins a les 24 h del dia següent de la formalització de la matrícula. (Vegeu taxes i preus públics)

Instruccions de pagament

Des de la formalització de la matrícula fins al 9 d’octubre lliurement a l’escola de la documentació necessària. El lliurament s’ha de fer per correu electrònic a: alumnat.secretaria6@eoibd.cat  

Documentació:

  • Còpia del document que acrediti l’idioma cursat a l’ESO com a primera llengua estrangera, només els més grans de 14 anys i menors de 16.
  • Només l’alumnat amb dret a reducció o exempció de taxes: còpia de la documentació que acredita aquest dret.

Si no es presenta en el termini indicat es procedirà a la anul·lació de la matrícula.

Inici de classes el 28 de setembre

COVID:  Com seran les classes?