Japonès

Accés al test de nivell

El Test d’anivellament es farà online el dia 8 de setembre a les 17 h.

El Departament de Japonès es posarà en contacte per correu electrònic amb cada candidat donant les instruccions i el vincle per fer el test en línia.