Català

Accés al test de nivell

Els cursos de català de l’EOI i els títols que s’hi expedeixen (Certificat Nivell Bàsic, A2; Certificat Nivell Intermedi, B1; Certificat Nivell Avançat, B2; Certificat C1, i Certificat  C2) són de català per a no catalanoparlants. El test d’anivellament classificarà els candidats segons el seu coneixement lingüístic

Totes les persones preinscrites per fer el test de nivell de català, com a primera opció a l’EOI Barcelona-Drassanes, poden fer-lo qualsevol dia i hora dels indicats a sota i sense previ avís.

El dia del test cal portar el DNI, NIE o passaport i el full de resguard de la preinscripció.

DiaHoraLloc
12/09/1812.00 Aules 63, 64, 65
12/09/1818.00Aules 63, 64, 65
13/09/1812.00Aules 63, 64, 65
13/09/1818.00Aules 63, 64, 65

En cas que disposeu d’un certificat acreditatiu de coneixements de la llengua, l’haureu de presentar en el moment de fer el test. Si l’escola així ho determina, podeu quedar exempts de realitzar la prova.