Consulta d’assignació de places i matrícula 2Q

Per informar-vos de a quina escola esteu admesos i formalitzar la matrícula, accediu a l’aplicatiu de preinscripció i matrícula,  i identifiqueu-vos a la part superior esquerra.

Instruccions de matrícula

Persones admeses

Us haureu de matricular en línia des de les 16 h del 31 de gener fins el 3 de febrer a les 23.59

Persones en llista d’espera

Després de la matrícula de les persones admeses, totes les places que quedin vacants estaran disponibles a l’aplicatiu de preinscripció i matrícula el dia 5 de febrer per a l’alumnat en llista d’espera a partir de l’hora (data d’obertura) que tenen assignada.

Atenció: entreu-hi perquè solen sobrar places.

Pagament de matrícula 

El termini de pagament serà fins a les 24 h del dia següent de la formalització de la matrícula. (Vegeu taxes i preus públics)

Instruccions de pagament

Documentació 

Només l’alumnat amb dret a reducció o exempció de taxes haurà de presentar obligatòriament una còpia de la documentació que acredita aquest dret.

S’ha de lliurar la documentació requerida fins al 14 de febrer a:

Si no es presenta en el termini indicat es procedirà a la anulació de la matrícula 

Dia de inici de classes: 5 de febrer