Encara em puc matricular?

La matrícula de cursos intensius (cursos de dilluns a dijous) continuarà oberta.

A continuació es relacionen els cursos i horaris on han quedat places vacants:

  • Alemany: 2n curs (d’11.30 a 14 h),  3r curs (de 9 a 11.30 h)
  • Anglès: 5è curs (de 9 a 11:30 h)
  • Francès: 2n curs (de 9 a 11.30 h) i 3r curs (d’11.30 a 14 h)

Si hi esteu interessats:

  • Podeu formalitzar la matrícula directament al departament d’alumnat a partir de dilluns 11 de febrer, en horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10.30 a 13 h, i dimarts i dimecres de 16 a 19 h.
  • Documentació imprescindible:

Fotocòpia del DNI / NIE o passaport

Justificant de nivell d’una EOI per a cursos superiors a 1r : test de nivell  (setembre 2018 o gener 2019) /  cursos d’estiu (juny 2018) /cursos oficials

ATENCIÓ

  • Alemany 2n i 3r: si no teniu el requisit per accedir a 2n i 3r contacteu amb: mvaz@eoibd.cat
  • Anglès 5è: si no teniu el requisit per accedir només a 5è contacteu amb spro@eoibd.cat
  • Francès 2n i 3r: si no teniu el requisit per accedir a 2n i 3r contacteu amb aribau@eoibd.cat