Encara em puc matricular?

Un cop finalitzat el procés ordinari de matrícula s’obrirà un nou període a tothom que compleixi els requisits generals i que pugui acreditar el nivell de llengua requerit. Per a 1r curs no cal acreditar coneixements previs.

ATENCIÓ: les places que s’oferiran seran les que hi hagi lliures en cada moment, entenent que es poden anar generant noves vacants per diversos motius (impagats, renúncies…) alhora que s’aniran cobrint d’altres amb la matrícula.

Places vacants a 9 d’octubre

Alemany, anglès, àrab, català, coreà, èuscar, francès, grecitalià, japonèsneerlandès, portuguès, rus i xinès

Calendari de matrícula presencial:

Dilluns 1 d’octubre de 10 a 13.30 h Només:

anglès, àrab, coreà, èuscar, francès,  grec, neerlandès, portuguès i xinès

Dimarts 2 d’octubre de 10 a 13.30 h Només:

alemany, coreà, èuscar, grec, italià,  japonès, neerlandès, portuguès i rus

Del dimecres 3 al dijous 11 d’octubre, de 10.30 a 13 h (de dilluns a divendres) i de 16 a 19 h (dimarts i dimecres)  

Tots excepte espanyol

Caldrà una fotocòpia del DNI/NIE o Passaport

Acreditacions de nivell

Per a cursos superiors a 1r és IMPRESCINDIBLE justificar el nivell amb una documentació acreditativa. NO ES TRAMITARÀ CAP MATRÍCULA si no es dóna algun dels següents casos:

 • Haver aprovat el curs inferior d’aquest idioma en una EOI en modalitat oficial o lliure. ATENCIÓ: haureu de justificar el nivell documentalment, excepte per als cursos oficials fets en aquesta EOI (sí caldrà en el cas de cursos d’estiu).
 • haver fet el test de nivell l’any escolar 2018-19 en una EOI de Catalunya. ATENCIÓ: haureu de justificar el nivell documentalment. Entreu al web de preinscripcions per obtenir el resguard en què s’especifica el vostre nivell.
 • tenir alguna de les acreditacions de la taula d’exempcions VALIDADA prèviament pel Departament corresponent.

Per a d’altres situacions cal que us poseu en contacte amb el departament corresponent:

DepartamentCorreu electrònic 
Alemanyesurribas@eoibd.cat
Anglèsspro@eoibd.cat
NOMÉS PER A VALIDAR EQUIVALÈNCIES
Àrabmanaya@eoibd.cat
Catalàcvilches@eoibd.cat
Coreàhwang@eoibd.cat
Èuscarmgarmendia@eoibd.cat
Francèsaribau@eoibd.cat
Greckskandami@eoibd.cat
Italiànpicola@eoibd.cat
Japonèsrmedina@eoibd.cat
Neerlandèsavanwinden@eoibd.cat
Portuguèssmmoura@eoibd.cat
Rusonorko@eoibd.cat
Xinèsygao@eoibd.cat

Requisits

Requisits d’accés generals

 • Fer (o haver fet) els 16 anys abans del 31/12/2018.
 • A partir dels 14 (fets abans del 31/12/2018) podeu estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’ESO.

Resum de normativa

 • Cada matrícula és intransferible, tant d’una persona a una altra, com d’un idioma a un altre.
 • Dins de cada nivell –bàsic, intermedi i avançat–, cada persona es pot matricular com a alumnat oficial presencial un màxim de vegades equivalents al doble dels cursos ordenats per al nivell de l’idioma corresponent.
 • No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, en el mateix any acadèmic.
 • No està permès matricular-se en un curs aprovat anteriorment.
 • Si us matriculeu en un horari, és perquè esteu segurs de poder assistir a classe. No es concedirà cap canvi d’horari si no hi ha justificació documentada d’un canvi laboral o d’estudis produït amb posterioritat a la data de matrícula. Evidentment, el canvi d’horari estarà subjecte a la disponibilitat de places.
 • Si us matriculeu al 1r nivell sense haver fet el test de nivell, no se us concedirà cap canvi de nivell.