Matrícula Nivell C1

El nivell C1 és un curs d’actualització i especialització que requereix d’una dedicació en hores d’estudi i pràctica fora de l’aula d’un mínim equivalent a les hores lectives. L’alumne ha de fer un treball sistemàtic en la llengua objecte d’estudi així com llegir i escoltar diferents tipologies de textos de manera continuada.
Les condicions de matrícula són diferents que per a la resta de nivells.  La matrícula es farà al setembre seguint el següent procediment:

  1. Preinscripció obligatòria per a tothom (vegeu calendari d’actuacions)
  2. Matrícula per ordre de nota. No es garanteix plaça.

Per a més informació cliqueu aquí