Matrícula Nivell C1

El nivell C1 és un curs d’actualització i especialització que requereix d’una dedicació en hores d’estudi i pràctica fora de l’aula d’un mínim equivalent a les hores lectives. L’alumne ha de fer un treball sistemàtic en la llengua objecte d’estudi així com llegir i escoltar diferents tipologies de textos de manera continuada.

Les condicions de matrícula són diferents que per a la resta de nivells.  

  • Preinscripció obligatòria per a tothom
  • Matrícula per ordre de nota. No es garanteix plaça.

Els idiomes i horaris de classe que s’ofereixen són:

alemany,  anglès,  francès  i  italià

Procediment

Accés a l’aplicatiu de preinscripció i matrícula 

Recordeu que:

  • Cal que consulteu l’estat de la vostra preinscripció en les diferents fases del procediment, al web o a través de l’aplicatiu de preinscripció. No informem personalment de l’estat ni per sms ni per correu electrònic.
  • No us podeu matricular en un curs aprovat anteriorment.
  • No us podeu matricular com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma dins del mateix any acadèmic.
  • Per saber les vegades que us podeu matricular en un curs consulteu les combinacions possibles aquí.
  • Us heu de matricular en un horari que us vagi bé, ja que els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.