Informació C2.1 d’anglès

Abans de matricular-vos tingueu en compte que malgrat que el curs 2021-2022 començarà amb el 100% de presencialitat, si les condicions sanitàries així ho requereixen, es podrà variar la modalitat i el percentatge d’aquesta presencialitat, seguint instruccions oficials. Pot ser necessari tenir accés a INTERNET i a algun dispositiu electrònic (ordinador, tauleta…)