Informació c2.1 d’anglès

Actualització COVID-19

El curs 2020-21 es podrà veure afectat segons l’evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d’Educació i del de Salut. Es treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent dels recursos del centre (espais, professorat…), les condicions de presencialitat podrien variar segons el context.

És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula.