Alumnat provinent del primer quadrimestre

Calendari de matrícula de l’alumnat provinent del 1r quadrimestre 2016-17

La matrícula es fa via telemàtica els dies que s’indiquen en el següent calendari i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

31 de gener, de 00.01 a 23.59

Alumnat que ha obtingut la qualificació d’apte i que es vol matricular al grup de la mateixa franja horària.

1 de febrer, de 00.00 a 13.59

Alumnat que ha obtingut la qualificació d’apte i que es vol matricular a un grup d’una franja horària diferent.

1 de febrer, de les 14.00 fins les 23.59

Alumnat que ha obtingut la qualificació de no apte o no qualificat o no presentat o que va fer la renúncia de matrícula.

 

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola www.eoibd.cat on trobarà l’enllaç a l’aplicació des de la qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini el dia i hora que s’indica en el calendari, sense tancar l’anterior franja.

El pagament s’ha de fer mitjançant el resguard que l’aplicació proporciona en el termini de 24h. A partir de la formalització de la matrícula, presencialment a través d’una oficina de l’entitat o de forma electrònica mitjançant el web de la banca on line de l’entitat corresponent. En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la matrícula, cal aportar la documentació acreditativa al centre en el termini d’una setmana des de l’inici de les classes. La manca d’acreditació dóna lloc a la baixa d’ofici.

Els alumnes que es matriculin dins del calendari establert no podran preinscriure’s de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra només es pot fer durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.