Alumnat provinent de l’any acadèmic anterior

ATENCIÓ: Només podrà matricular-se presencialment l’alumnat oficial presencial/semipresencial del curs 2015/16 del mateix idioma, que no s’hagi matriculat el 1r quadrimestre del 2016/17.

La matrícula es fa presencialment al departament d’alumnat els dies que s’indiquen en el següent calendari i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

1 de febrer, de 10.30 a 13.00

Alumnat que ha obtingut la qualificació d’apte.

1 de febrer, de 14.00 a 15.00

Alumnat que ha obtingut la qualificació de no apte o no qualificat o no presentat o que va fer renúncia de matrícula.

L’alumnat que es matriculi dins del calendari establert no podrà preinscriure’s de la mateixa llengua i curs a una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra només es pot fer durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.