Devolució taxes professorat

Saps que ja pots demanar la devolució de taxes de la matrícula del curs 2020-21?

  • Si ets docent d’un centre sostingut amb fons públics i
  • estaves matriculat de qualsevol nivell d’alemany, francès, italià, àrab, rus i xinès o dels nivells B2.1, B2.2, C1 o C2 d’anglès, i
  • vas obtenir la qualificació d’apte, i
  • vas fer constar el teu correu xtec al fer la matrícula 2021-22 i vas sol·licitar participar al programa PIA+.

L’EOI Barcelona-Drassanes t’enviarà un correu electrònic a la teva adreça de correu amb instruccions del procediment a seguir.

Procediment:

La sol·licitud l’ha d’omplir l’interessat a través del tramitador genèric a Gencat Tràmits. Aquest és l’enllaç a la la fitxa del tràmit: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-matricula-pia

El període per emplenar i enviar les sol·licituds de retorn de taxes va de l’1 al 10 de juliol.

Cal que llegiu cada apartat del tràmit abans d’emplenar i enviar la sol·licitud.