Cursos de llengua per al professorat

Pla d’Impuls de l’Anglès (PIA)

És un pla del Departament d’Ensenyament per fomentar el coneixement de l’anglès entre el professorat de nivell no universitari (però també s’adreça a inspectors i inspectores i tècnics i tècniques destinats als serveis educatius i unitats del Departament d’Ensenyament).

L’accés per a nous alumnes es fa mitjançant l’Xtec (Formació del Professorat anglès).

Professorat amb reserva de plaça d’alemany, àrab, francès, italià, rus i xinès.

El Departament d’Ensenyament reserva, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, places per a professorat dins els grups ordinaris de les Escoles Oficials d’Idiomes.

L’accés per a nous alumnes es fa mitjançant l’Xtec (Formació del Professorat altres idiomes).

C2 de català per al professorat

Per a més informació, cliqueu aquí o poseu-vos en contacte amb el Departament de Català: cvilches@eoibd.cat