Cursos de llengua per al professorat

Pla d’Impuls de l’Anglès (PIA)

És un pla del Departament d’Ensenyament per fomentar el coneixement de l’anglès entre el professorat de nivell no universitari (però també s’adreça a inspectors i inspectores i tècnics i tècniques destinats als serveis educatius i unitats del Departament d’Ensenyament).

Antic Alumnat

Calendari de matrícula, horaris classes i preus

Antic alumne que vol canviar d’EOI

Nou Alumnat

L’accés per a nous alumnes es fa mitjançant l’Xtec (Formació del Professorat anglès).

 

Professorat amb reserva de plaça d’alemany, àrab, francès, italià, rus i xinès.

El Departament d’Ensenyament reserva, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, places per a professorat dins els grups ordinaris de les Escoles Oficials d’Idiomes.

L’accés per a nous alumnes es fa mitjançant l’Xtec (Formació del Professorat altres idiomes).

La matrícula de l’alumnat admès es formalitzarà el dia 19 de juliol de 2017, a les 12 h, i la de l’alumnat en llista d’espera a les 12:30 h, a la secretaria del centre.

 

C2 de català per al professorat

Per a més informació, cliqueu aquí o poseu-vos en contacte amb el Departament de Català: cvilches@eoibd.cat

Grups de tarda – extensius

  • semipresencial. Dilluns, 16.15-18.30 hores
  • semipresencial. Dilluns, 18.30-20.45 hores