COVID 2021-2022: Com seran les classes?

D’acord amb les orientacions del Departament d’Educació i del Departament de Salut, us informem que el curs 2021-2022 es treballarà de manera 100% presencial al nostre centre (amb els dies de presencialitat que corresponguin segons la modalitat escollida) i amb les ràtios ordinàries al nostre centre.

Les següents mesures de prevenció i higiene seran vigents al llarg de tot el curs a l’escola:

  • ventilació, neteja i desinfecció,
  • higiene de mans,
  • ús obligatori de la mascareta,
  • regulació del flux de circulació.

Ara bé, abans de matricular-vos, tingueu en compte que, malgrat que el curs 2021-2022 començarà amb el 100% de presencialitat, si les condicions sanitàries així ho requereixen, es podrà variar la modalitat i el percentatge d’aquesta presencialitat, seguint instruccions oficials. És recomanable tenir accés a INTERNET i a algun dispositiu electrònic (ordinador, tauleta…).