Formulari de sol·licitud de trasllat d’expedient d’una altra EOI a l’EOIBD

  • Primer cognomSegon cognomNom 
  • DNI, NIE o passaportData de naixementLloc de naixement 
  • Adreça electrònicaTelèfon de contacte 1Telèfon de contacte 2 
  • Primera opcióSegona opcióTercera opcióQuarta opcióCinquena opcióSisena opció 

  • Clàusula de protecció de dades personals: en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins d’aquesta sol.licitud. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició per escrit a: Consorci d'Educació de Barcelona, Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona.